Свързваме котел на твърдо гориво към отоплителната система: проблеми и техните решения

Свързваме котел на твърдо гориво към отоплителната система: проблеми и техните решения

За разлика от електрическите и газовите отоплителни агрегати, котлите на твърдо гориво почти никога не са оборудвани с циркулационни помпи, група за безопасност и устройства за регулиране и управление. Всеки решава тези проблеми независимо, избирайки схема за обтягане на отоплителното устройство в съответствие с вида и характеристиките на отоплителната система. От това колко правилно ще бъде инсталиран топлинният генератор, зависи не само ефективността и производителността на отоплението, но и неговата надеждна, безпроблемна работа. Ето защо е важно във веригата да се включат възли и устройства, които ще гарантират дълголетието на отоплителния блок и неговата защита в случай на спешност.

Освен това, когато инсталирате котел на твърдо гориво, не изоставяйте оборудване, което създава допълнително удобство и комфорт. Използване на топлинен акумулатор възможно е да се реши проблемът с разликата в температурата по време на нулирането на котела, а котелът за индиректно отопление ще осигури на къщата топла вода. Мислили ли сте да свържете отоплителен агрегат на твърдо гориво в съответствие с всички правила? Ние ще ви помогнем в това!

съдържание

Стандартни схеми за котли на твърдо гориво

Котел на твърдо гориво

Становището, че котелът с твърдо гориво е морално остаряла единица, покрита с мръсотия и сажди, е грешно, нали?

Сложността на контролирането на процеса на горене в котлите на твърдо гориво води до голяма инерция на отоплителната система, което се отразява негативно на удобството и безопасността по време на работа. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че ефективността на единици от този тип директно зависи от температурата на охлаждащата течност. За ефективна отоплителна работа тръбопроводите трябва да осигуряват температура на термичния агент в диапазона от 60 - 65 ° С. Разбира се, ако оборудването е неправилно интегрирано, такова отопление при положителна температура „зад борда“ ще бъде много неудобно и неикономично.В допълнение, пълната работа на топлинния генератор зависи от редица допълнителни фактори - вида на отоплителната система, броя на веригите, наличието на допълнителни консуматори на енергия и др. Следното обвързващи модели вземете предвид най-често срещаните случаи. Ако никой от тях не отговаря на вашите изисквания, тогава познаването на принципите и характеристиките на структурата на отоплителните системи ще помогне при разработването на индивидуален проект.

Система с отворен тип с естествена циркулация в частна къща

На първо място, трябва да се отбележи, че отворените системи с гравитационен тип се считат за най-подходящи за котли на твърдо гориво. Това се дължи на факта, че дори в спешни случаи, свързани с рязко повишаване на температурата и налягането, отоплението вероятно ще остане херметично и ефективно. Също така е важно функционалността на отоплителното оборудване да не зависи от наличието на захранване. Като се има предвид, че котлите на дърва се инсталират не в мегаполиси, а в райони, отдалечени от ползите от цивилизацията, този фактор няма да ви се стори толкова незначителен. Разбира се, тази схема не е без недостатъци, основните от които са:

 • свободен достъп на кислород до системата, което причинява вътрешна корозия на тръбите;
 • необходимостта от попълване на нивото на охлаждащата течност поради изпаряването му;
 • неравномерна температура на термичния агент в началото и в края на всяка верига.

Слой от всякакво минерално масло с дебелина 1 до 2 см, излято в разширителния резервоар, ще предотврати навлизането на кислород в охлаждащата течност и ще намали скоростта на изпаряване на течността.

Въпреки недостатъците, гравитационната верига е много популярна поради своята простота, надеждност и ниска цена.

Диаграма на тръбопроводите на котела

Инсталационна схема на твърдо гориво в отворена отоплителна система

Когато решавате да извършите монтаж по този начин, имайте предвид, че за нормална циркулация на охлаждащата течност, входът на котела трябва да бъде най-малко 0,5 m под радиаторите. Тръбите за подаване и връщане трябва да имат наклони за нормална циркулация на охлаждащата течност. Освен това е важно правилно да се изчисли хидродинамичното съпротивление на всички клонове на системата и в процеса на проектиране се опитайте да намалите броя на спирателните и контролните клапани. Правилната работа на системата с естествена циркулация на охлаждащата течност също зависи от мястото на монтаж на разширителния резервоар - той трябва да бъде свързан в най-високата точка.

Затворена система с естествена циркулация

Обратна инсталация тип мембрана за разширителен резервоар Това ще избегне вредното въздействие на кислорода и ще премахне необходимостта от контрол на нивото на охлаждащата течност.

Разширителен резервоар

Дизайн на резервоар за разширяване на мембраната

Когато решавате да оборудвате гравитационната система със запечатан разширителен резервоар, имайте предвид следните точки:

 • капацитетът на мембранния резервоар трябва да побира най-малко 10% от общия обем на охлаждащата течност;
 • върху захранващата тръба трябва да бъде монтиран предпазен клапан;
 • най-високата точка на системата трябва да бъде оборудвана с въздушен отвор.

Допълнителни устройства, които са част от групата за безопасност на котела (предпазен клапан и вентилационен отвор), ще трябва да бъдат закупени отделно - много рядко производителите комплектоват агрегати с такива устройства.

Предпазният клапан позволява изпускането на охлаждащата течност, ако налягането в системата надвишава критичната стойност. Нормален работен индикатор е налягане от 1,5 до 2 атм. Аварийният клапан е настроен на 3 атм.

Ще научите повече за тази система от следващата ни статия:https://neo.aquatechn.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/zakrytaya-sistema-otopleniya.html.

Характеристики на системи с принудително движение на охлаждащата течност

За да се изравни температурата във всички зони, циркулационна помпа е интегрирана в затворената отоплителна система.Тъй като това устройство може да осигури принудително движение на охлаждащата течност, изискванията за нивото на монтаж на котела и спазването на склонове стават незначителни. Независимо от това, не се отказвайте от автономността на естественото отопление. Ако инсталирате байпасен клон на изхода на котела, наречен байпас, тогава в случай на прекъсване на захранването, циркулацията на топлинния агент ще осигури гравитация.

Околовръстен път

Използването на байпас ще ви позволи да преминете към естествения метод на циркулация на охлаждащата течност, ако е необходимо.

Електрическа помпа е инсталирана на връщащата линия, между разширителния резервоар и входящия фитинг. Поради понижената температура на охлаждащата течност помпата работи в по-щадящ режим, което увеличава нейната издръжливост.

Монтаж на циркулационния блок при връщането е необходимо и за целите на сигурността. Когато в котела ври вода, може да се образува пара, която, ако попадне в центробежната помпа, е изпълнена с пълното спиране на движението на течността, което може да доведе до авария. Ако устройството е инсталирано на входа на топлинния генератор, то ще може да осигури циркулация на охлаждащата течност дори в случай на спешност.

Връзка чрез колектори

Ако са необходими няколко паралелни клона с радиатори, топъл воден под и т.н., за да бъдат свързани към котел на твърдо гориво, е необходимо балансиране на веригите, в противен случай охлаждащата течност ще върви по пътя на най-малко съпротивление, а останалата част от системата ще остане студена. За тази цел на изхода на отоплителния блок са инсталирани един или няколко колектора (гребен) - разпределителни устройства с един вход и няколко изхода. Инсталирането на гребена отваря големи възможности за свързване на няколко циркулационни помпи, ви позволява да доставяте топлинния агент със същата температура на потребителите и да регулирате неговия поток. Единственият недостатък на този тип обтегачи може да се счита за усложнение на дизайна и увеличаване на цената на отоплителната система.

Водопроводни котли

Тръбопроводи за котел на твърдо гориво

Отделен случай на обтягане на колектора е връзка с хидравлична стрелка. Разликата му от конвенционалния колектор е, че това устройство действа като вид посредник между отоплителния котел и потребителите. Изработена под формата на тръба с голям диаметър, хидравличната стрелка е инсталирана вертикално и свързана към входните и напорни тръби на котела. В същото време вкарването на потребителите се извършва на различни височини, което ви позволява да изберете оптималната температура за всяка верига.

Монтаж на аварийни и регулаторни системи

Алармените и контролните системи имат няколко цели:

 • защита на системата срещу понижаване на налягането в случай на неконтролирано повишаване на налягането;
 • контрол на температурата на отделни вериги;
 • защита от прегряване на котела;
 • предотвратяване на процесите на кондензация, свързани с голяма разлика в температурите на подаване и връщане.

За да се решат проблемите със сигурността на системата, в обезопасителния кръг се въвеждат предпазен клапан, авариен топлообменник или естествена циркулационна верига. Що се отнася до въпросите за регулиране на температурата на термичния агент, за тези цели се използват термостатични и контролирани клапани.

3-пътен сноп на клапана

Трипътна клапа

Устройство с трипосочен смесителен клапан

Котелът с твърдо гориво е пакетно отоплително устройство, поради което той е изложен на риск от корозия поради кондензат, който пада по стените му по време на отопление. Това се дължи на навлизането на твърде студена охлаждаща течност от връщането към топлообменника на отоплителния блок. Опасността от този фактор може да бъде елиминирана с помощта на трипътен клапан. Това устройство е регулируем клапан с два входа и един изход.Според сигнала от температурния сензор, трипътният клапан отваря канала за подаване на гореща охлаждаща течност към входа на котела, предотвратявайки точката на оросяване. Веднага след като отоплителният блок влезе в режим на работа, потокът на течността в малък кръг спира.

Водопроводни котли

Сбруя с трипътен клапан

Доста често срещана грешка е инсталирането на центробежна помпа до трипътна клапа. Естествено, при затворен клапан не може да се говори за някаква циркулация на течност в системата. Той ще инсталира помпата правилно след устройството за настройка.

Трипътният клапан може да се използва и за регулиране на температурата на топлинния агент, влизащ в потребителите. В този случай устройството е конфигурирано да работи в обратна посока, смесвайки студена охлаждаща течност от връщането към захранването.

Буферна верига

Водопроводни котли

Схема на отоплителна система с буферен резервоар

Ниската контролируемост на котлите на твърдо гориво изисква постоянно наблюдение на количеството дърва за огрев и сцепление, което значително намалява удобството на тяхната работа. Зареждането на повече гориво и не се притеснявайте от възможното кипене на течността ще позволи инсталирането на буферен резервоар (топлинен акумулатор). Това устройство е запечатан резервоар, отделящ отоплителния блок от потребителите. Поради големия си обем буферният резервоар може да акумулира излишната топлина и, ако е необходимо, да го предаде на радиатори. Смесителният блок, който използва същия трипътен клапан, ще помогне да се регулира температурата на течността, идваща от акумулатора на топлина.

Използвайте елементи, осигуряващи безопасността на отоплителната система

Схема за обтягане

Сбруя с аварийна верига

В допълнение към предпазния клапан, който беше споменат по-горе, защитата на отоплителния блок от прегряване се решава чрез аварийна верига, през която студената вода се подава към топлообменника от водоснабдяването. В зависимост от дизайна на котела, охлаждащата течност може да се подава директно към топлообменника или специална намотка, инсталирана в работната камера на устройството. Между другото, последният вариант е единственият възможен за системи с наводнен антифриз. Водата се подава от трипътен клапан, който се контролира от сензор, инсталиран вътре в топлообменника. Изхвърлянето на "отработена" течност става през специална линия, свързана с канализацията.

Схема с непряка връзка на котела

Схема на свързване на котела

Схема с непряка връзка на котела

Тръбопроводите с връзката на котела за топла вода могат да се използват за всички видове отоплителни системи. За това към системите за водоснабдяване и топла вода е свързан специален топлоизолиран резервоар (котел), а вътре в бойлера е монтирана намотка, която се вкарва в тръбопровода за подаване на топлинен агент. Преминавайки по тази верига, горещият топлоносител предава топлината на водата. Често котлите за непряко отопление също са оборудвани с нагревателни елементи, благодарение на които става възможно да се получава топла вода в топлия сезон.

Трипътният клапан може да се използва и във веригата на индиректно отопление на котела. Прочетете повече за това в нашия материал:https://neo.aquatechn.com/otoplenie/kotelnaya/obvyazka-bojlera-kosvennogo-nagreva.html.

Видео: Колан за твърдо гориво

Правилна инсталация на котел на твърдо гориво в затворена отоплителна система

Огромно предимство на котлите на твърдо гориво е, че не се изискват разрешителни за тяхната инсталация. Инсталирането е напълно възможно да го направите сами, още повече, че това няма да изисква специални инструменти или специални знания. Основното е отговорно да подходите към работата и да следвате последователността на всички етапи.

Оборудване за котелни

Недостатъкът на отоплителните агрегати, използвани за изгаряне на дърва и въглища, е необходимостта от специално помещение с добра вентилация.Разбира се, би могло да се монтира котела в кухнята или банята, но периодичното излъчване на дим и сажди, мръсотия от гориво и продукти от изгаряне прави това начинание неподходящо за изпълнение. В допълнение, инсталирането на горящо оборудване в дневни също е опасно - изпускането на изгорели газове може да доведе до трагедия.

Котел на твърдо гориво

Котелът с твърдо гориво е най-добре инсталиран на открито

При инсталиране на топлинен генератор в котелно помещение се спазват няколко правила:

 • разстоянието от вратата на пещта до стената трябва да бъде най-малко 1 m;
 • на разстояние не по-високо от 50 см от пода и не по-ниско от 40 см от тавана, трябва да се монтират вентилационни канали;
 • помещението не трябва да съдържа гориво-смазочни и запалими вещества и предмети;
 • основната площ пред ашпита е защитена с метален лист с размери най-малко 0,5x0,7 m.

В допълнение, на мястото на монтаж на котела е осигурен отвор под комина, който е изведен навън. Производителите посочват конфигурацията и размерите на комина в техническия паспорт, така че няма да е необходимо да измисляте нищо. Разбира се, ако възникне нужда, тогава можете да се отклоните от изискванията за документация, но във всеки случай каналът за отстраняване на продуктите от горенето трябва да осигурява отлично сцепление при всяко време.

комин

Как да монтирате комина

Когато инсталирате комин, всички фуги и прорези са запечатани с уплътняващи материали, а също така осигуряват прозорци за почистване на каналите от сажди и капан за кондензат.

Подготовка за инсталиране на отоплителен блок

Преди да инсталирате котела, се избира схема на тръбопроводи, дължината и диаметърът на тръбопроводите, броят на радиаторите, вида и броя на допълнителното оборудване и спирателните и контролните клапани.

Въпреки цялото разнообразие от дизайнерски решения, експертите препоръчват да изберете комбинирана отоплителна система, която може да осигури принуден и естествена циркулация на охлаждащата течност. Следователно при изчисляване е необходимо да се обмисли как ще бъде монтиран паралелен участък от захранващия тръбопровод (байпас) с центробежна помпа и склоновете, необходими за работата на гравитационната система. Не отказвайте и буферирайте капацитета. Разбира се, инсталирането му ще доведе до допълнителни разходи. Независимо от това, задвижване от този тип ще може да изравнява температурната крива и една отметка за гориво ще издържи по-дълго време.

Диаграма за свързване на котела

Свързване на котела към отоплителна система с буфер с двойно предназначение

Топлинният акумулатор с допълнителна верига, която се използва за подаване на топла вода, ще осигури специален комфорт. Предвид факта, че поради инсталирането на агрегат за твърдо гориво в отделно помещение, дължината на веригата за БГВ се увеличава значително, върху него е монтирана допълнителна циркулационна помпа. Това ще премахне необходимостта от източване на студената вода, докато чакате горещата да излезе.

Преди да монтирате котела, трябва да бъде осигурено място за разширителен резервоар и не забравяйте за устройства, предназначени да намалят налягането в системата в критични ситуации. Проста схема за пристягане, която може да се използва като работна чертеж, е показана на нашата фигура. Той комбинира цялото оборудване, обсъдено по-горе и гарантира неговата правилна и безпроблемна работа.

Ще научите още повече информация за подреждането на котелно помещение и инсталирането на оборудване от нашата статия:https://neo.aquatechn.com/otoplenie/kotelnaya/kotelnaya-v-chastnom-dome.html.

Монтаж и свързване на топлинен генератор на твърдо гориво

След всички необходими изчисления и подготовка на оборудване и материали, те започват монтаж.

 1. Инсталирайте на място, изравнете и фиксирайте отоплителния блок, след което комин е свързан към него.
 2. Монтирайте радиатори, монтирайте топлинен акумулатор и разширителен резервоар.
 3. Монтирайте захранващата тръба и байпаса, върху който е инсталирана центробежната помпа. И в двата участъка (директен и байпасен) са инсталирани сачмени клапани, така че охлаждащата течност да може да бъде транспортирана с принудителни или естествени средства.

  Припомняме ви, че центробежна помпа може да бъде монтирана само с правилната ориентация на вала, който трябва да бъде в хоризонтална равнина. Производителят посочва диаграмите на всички възможни опции за монтаж в инструкциите на продукта.

 4. Линията за налягане е свързана към акумулатора на топлина. Трябва да кажа, че входящите и изходящите тръби на буферния резервоар трябва да бъдат монтирани в горната му част. Поради това количеството топла вода в резервоара няма да повлияе на наличието на отоплителния кръг. Не забравяйте да отбележите факта, че охлаждането на котела през периода на рестартиране ще понижи температурата в системата. Това се дължи на факта, че по това време топлогенераторът ще работи като въздушен топлообменник, прехвърляйки топлина от отоплителната система към комина. За да се отстрани този дефект, в котела и отоплителния кръг са инсталирани отделни циркулационни помпи. Поставяйки термодвойка в зоната на горене, можете да спрете движението на охлаждащата течност през веригата на котела, когато огънят е потушен.
  Водопроводни котли

  Инсталирането на отделни помпи в котела и топлообменната верига може да реши проблема с изтичането на топлина през котела, когато се охлади

 5. На захранващата линия са монтирани предпазен клапан и вентилационен отвор.
 6. Аварийната верига на котела е свързана или са монтирани спирателни и контролни клапани, които, когато водата заври, ще отворят изпускателната линия към канализацията и канала за подаване на студена течност от водоснабдяването.
 7. Монтирайте връщащата тръба от топлинния акумулатор към отоплителния блок. Циркулационна помпа, трипътен клапан и филтър-утаител са инсталирани пред входната тръба на котела.
 8. Отделно на връщащата тръба е монтиран разширителен резервоар.

  Забележка! На тръбопроводи, които са свързани със защитни устройства, спирателните клапани не са инсталирани. В тези области трябва да има възможно най-малко връзки.

 9. Горният изход на резервоара за съхранение на топлина е свързан към трипътен клапан и циркулационна помпа за отоплителния кръг, след което радиаторите са свързани и връзката на тръбата за връщане.
 10. След свързването на основните вериги те започват да оборудват системата за подаване на топла вода. Ако бобината на топлообменника е вградена в буферния резервоар, тогава ще бъде достатъчно просто да свържете входа за студена вода и изхода към "горещата" линия към съответните дюзи. Когато инсталирате отделен индиректен нагревател за отоплителна вода, използвайте схема с допълнителна циркулационна помпа или трипътен клапан. И в двата случая на входа на захранването със студена вода е монтиран възвратен клапан. Той ще блокира пътя за нагрятата течност в „студената“ вода.
 11. Някои котли на твърдо гориво са оборудвани с регулатор на тягата, чиято работа е да се намали площта на потока на вентилатора. Поради това въздушният поток към зоната на горене намалява и нейният интензитет, и съответно температурата на охлаждащата течност, намалява. Ако отоплителният блок има този дизайн, след това монтирайте и регулирайте задвижването на въздушната амортисьорка.
  Контрол на сцеплението

  Инсталирането на автоматичен регулатор на тягата ще ви позволи да контролирате процеса на изгаряне на горивото

Местата на всички резбови фуги трябва да бъдат внимателно запечатани с водопроводен лен и специална паста за изсушаване.

След приключване на инсталацията охлаждащата течност се излива в системата, центробежните помпи се включват с пълна мощност и внимателно проверяват местата на всички връзки за течове. След като се уверят, че няма течове, те запалват котела и проверяват работата на всички вериги при максимални условия.

Характеристики на интегрирането на твърдо гориво в отворена отоплителна система

Основната характеристика на отворените отоплителни системи е контактът на охлаждащата течност с атмосферния въздух, който се случва с участието на разширителния резервоар. Този капацитет е проектиран да компенсира топлинното разширение на охлаждащата течност, което възниква при нагряването му. Разширителят се инжектира в най-високата точка на системата и за да се предотврати горещата течност да запълни помещението, когато резервоарът е пълен, към горната му част е свързана дренажна тръба, вторият край на която се изхвърля в канализацията.

Разширителен резервоар

Дизайн на разширителен резервоар

Големият обем на резервоара го принуждава да бъде инсталиран на тавана, следователно, ще е необходимо допълнително затопляне на разширителя и тръбите, които са подходящи за него, в противен случай те могат да замръзнат през зимата. В допълнение, трябва да се помни, че този елемент е част от отоплителната система, така че топлинните му загуби ще доведат до намаляване на температурата в радиаторите.

Тъй като отворената система не е херметична, няма нужда да инсталирате предпазен клапан и да свързвате аварийни вериги. Когато охлаждащата течност заври, налягането ще се освободи през разширителния резервоар.

Трябва да се обърне специално внимание на тръбопроводите. Тъй като водата ще тече чрез гравитация в тях, диаметърът на тръбите и хидравличното съпротивление в системата ще повлияят на циркулацията. Последният фактор зависи от завои, контракции, спад на нивото и т.н., така че техният брой трябва да бъде минимален. За да даде първоначално на потока вода необходимата потенциална енергия, на изхода на котела се монтира вертикален щранг. Колкото по-високо може да се издигне водата по нея, толкова по-висока ще бъде скоростта на охлаждащата течност и по-бързо ще се загреят радиаторите. За същата цел връщащият вход трябва да бъде в най-ниската точка на отоплителната система.

В заключение искам да отбележа, че в отворените системи е за предпочитане да се използва не антифриз, а вода. Това се дължи на по-високия вискозитет, намаления топлоемкост и бързото стареене на веществото в контакт с въздуха. Що се отнася до водата, най-добре е да омекне и, ако е възможно, никога да не се оттича. Това ще увеличи експлоатационния живот на тръбопроводите, радиаторите, топлогенератора и друго отоплително оборудване няколко пъти.

Обърнете внимание на статията за избора на охлаждащи течности за отоплителни системи:https://neo.aquatechn.com/otoplenie/radiatory/teplonositel-dlya-sistem-otopleniya.html.

Видео: Направи си сам котел на твърдо гориво

Както можете да видите, изборът на схемата за интеграция на котела зависи от много фактори, включително характеристиките на отоплителната система и необходимостта от инсталиране на допълнително оборудване. Ако успешно сте разбрали всички нюанси, тогава можете спокойно да се захванете за работа. Накрая искам да отбележа, че отоплението е една от най-сложните и критични инженерни системи. Ако нямате самочувствие, не експериментирайте. Не забравяйте, че грешките при инсталиране рано или късно ще доведат до сериозни проблеми, така че не се колебайте да попитате експерти за съвет.

 

 

Препоръчваме ви да прочетете:

Как да поправите душ маркуч "Направи си сам"