Възможно ли е да инсталирате адаптер с напречно сечение на комина 120 мм и изход от колона 130 мм?

Напречното сечение на комина е 120 мм, а изходът на колоната е 130 мм. Те изискват подмяна на колоната, така че изходът да е 120 мм. Възможно ли е да поставите адаптер и да не промените колоната?

Александър

Отговор на експерт

Добър ден, Александър.

Вашият случай е обект на строителните норми SNB 4.03.01-98 (изменение № 3), допълнение D3, в което изрично е посочено, че „площта на напречното сечение на комина трябва да бъде определена чрез изчисление и не трябва да бъде по-малка от площта на дюзата на газовия уред, свързан към комина“. Както можете да видите, служителите на газовите служби се ръководят от закона, така че е по-добре да следвате реда им, за да не решавате този проблем всяка година по време на планираните проверки. Преди да купите друга колона, внимателно инспектирайте дизайна на комина си. Много често този проблем може да бъде решен чрез замяна на термоустойчивата вложка с тръба с увеличен диаметър.

 

 

Препоръчваме ви да прочетете:

Как да поправите душ маркуч "Направи си сам"