Норми за инсталиране на водомери

Здравейте! При инсталиране на броячи, те преди това изискват 12 см от филтъра до брояча. Сега трябва да се съобразите с тази норма?

Харутюн

Отговор на експерт

Добър ден, Арутюн.

Според SNiP 2.04.01-85 11.6. от всяка страна на водомера трябва да бъдат предвидени директни участъци от тръбопроводи, дължината на които се определя в съответствие с държавните стандарти за водомери (лопатка и турбина).
Според стандартите разстоянието от всеки елемент на системата до електромера за отчитане на количеството вода трябва да бъде най-малко 5 диаметра на тръбата, което направи връзката му. След брояча това разстояние се намалява до 2 диаметра. В този случай е възможно да се избегнат различни турбуленции и турбуленции, които влияят на точността на измерването. Ако вашият глюкомер и филтър са свързани с тръба с диаметър 1˝, тогава изискванията на работниците във водоснабдяването са абсолютно законни.

 

 

Препоръчваме ви да прочетете:

Как да поправите душ маркуч "Направи си сам"