Изчисляване и проектиране на буреносни канализации: правила за изготвяне на технически спецификации за разработка

Изчисляване и проектиране на буреносни канализации: правила за изготвяне на технически спецификации за разработка

Устройството за канализация за буря ви позволява да защитите сградата и прилежащата към нея територия от вредното въздействие на дъжд и стопила вода. Добре проектирана система за входящи води, тръби, разпределителни кладенци и други устройства за дъждовна вода ви позволява да организирате събирането и извеждането от имота на цялото количество валежи. Правилното изчисление на буреносните канализации осигурява непрекъсната работа на системата за дълъг период от време с минимални разходи за поддръжка на нейните компоненти. Функционирането на тази система е необходимо за поддържане на здравината на основите на сградите, целостта на пешеходните пътеки и подстъпите. Доверието в проектирането на буреносни канализации е необходимо за специалисти, които са професионално запознати с този въпрос и имат съответното профилно образование. В този случай проектът се разработва, като се вземат предвид особеностите на местоположението на всеки обект поотделно.

Софтуер за автоматизиран дизайн

Това видео показва инженерна програма, която ви позволява лесно и бързо да проектирате канализационни мрежи на открито. След създаването на скица на тръбопровода програмата издава проект за канализация за буря, който отговаря на всички изисквания на SNiP и GOST.

Изграждането на буреносни канализации се извършва в стриктно съответствие с разработения проект. Този документ изяснява въпроса за изграждането на дренажната мрежа, нейната дължина, както и посоката и наклона на отделните тръбопроводи. В допълнение, проектната документация указва броя на строителните материали, специализираното оборудване, инструментите. Всички разходи са обобщени и се определя окончателният бюджет на инженерната структура.

В допълнение към събирането на дъждовна и стопена вода, разработването на проектна документация е насочено към необходимостта от тяхното пречистване, както и възможните и подходящи методи за обезвреждане.

Нормативни документи за изчисления

При извършване на проектни работи специалистите се ръководят от изискванията на редица нормативни документи, които са валидни в даден момент. Въз основа на SNiPs 2.04.03-85 се изчислява канализационна система, според която излишната влага се отстранява от площадката. Този документ предоставя всички формули, чрез които да се правят изчисления. Там можете да намерите и инструкции за качеството на използваните материали и технологиите за монтажни работи. Важно е точно да се изчисли наклона на канализацията. В този случай дизайнерите вземат предвид вида на дренажа, диаметъра на напречното сечение на избраните тръби и особеностите на покритието на тяхната повърхност.

Видове наклони на тръбопровода

Видове наклони на тръбопровода - 3 различни опции

Също така, разработчиците на проекта за канализация за буря трябва да вземат предвид други регулаторни актове (GOST 3634-99, както и GOST 21.604-82). Готовият проект трябва да бъде съгласуван от надзорните органи със съответния орган. За да избегнете проблеми с координацията на проектната документация, трябва да използвате услугите на проектантска организация, лицензирана за този вид дейност. Служителите на такива компании знаят всички нюанси на проектирането на проекти и гарантират качеството на подготовката им. Ако е необходимо, служителите на компанията, чиито услуги предприемачът реши да използва, ще договорят проект за отводняване с Роспотребнадзор, Водоканал и други органи, които контролират този кръг от въпроси.

Не забравяйте, че фирмата, изготвила проектната документация, по искане на клиента, може да следи за спазването на техническите изисквания за изграждане на буреносни канализации. Изпълнението на проекта под надзора на разработчиците се извършва от висококачествени материали, като се спазва точно използваните технологии.

Необходима информация за кандидатстване за разработка

Заявление за проектиране на буреносни канализации се подава до проектната организация, избрана да подготви цялата необходима документация. Към заявлението трябва да бъде прикачена информация, а именно:

  • топографски план на земята;
  • данни от геоложки проучвания за състоянието на почвите върху този поземлен участък;
  • градоустройствен план на територията;
  • технически условия за свързване към външни инженерни комуникации;
  • предпочитан метод за изтегляне на дъждовна вода от площадката и др.

Формирането на техническата задача се извършва, като се вземат предвид желанията на строителя и информацията, предоставена от него на проектантската организация. От своя страна проектът за отводняване и дъждовна канализация се създава в съответствие с техническите спецификации.

Други елементи на бурята канализационна система

Проектната и разчетна документация съдържа диаграма на полагането на тръби и местонахожденията на кладенци за дъждовни води, както и други елементи на бурята канализационна система

От няколкото пробни версии на проекта е избрана една, която според клиента и дизайнерите е най-ефективната. След съгласуване на избраната версия, всички частни детайли на инженерната структура се изработват.

В резултат на това документацията за проектиране и оценка, издадена в съответствие с приетите стандарти, се издава на клиента. Обяснителна бележка със следните раздели е приложена към графичната част на проекта, която се състои от всички видове рисунки,

  • общи данни за проекта (извлечения от работни чертежи, характеристики на използваното оборудване и др.);
  • буря канализационна схема;
  • планове на територията, на която е посочено точното местоположение на всички елементи на буреносни канализации;
  • Спецификация на хардуер;
  • изчисляване и обосновка на финансовата част на проекта.

Проектирането на буреносни канализации може да се извърши само от обучени специалисти. Ако не знаете как да изчислите канализацията за източване на дъждовна вода от обекта, тогава се свържете с професионалистите. Уверете се, че дизайнерската организация е лицензирана за предоставяне на такива услуги.

 

 

Препоръчваме ви да прочетете:

Как да поправите душ маркуч "Направи си сам"